วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การคิดค่าไฟฟ้าจาก Bill


การคิดค่าไฟฟ้าจากบิลเก็บค่าไฟฟ้า นอกจากจะคิดจากค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด(Peak) และค่าพลังงานใช้งาน(Kwh) แล้วเรายังต้องจ่ายค่า Ft(ค่าปรับปรุงต้นทุนการผลิต), ค่า PF.(ถ้าค่ากิโลวาร์เกิน 61.97% ของค่า Peak) และค่าภาษีอีก 7% รูปตัวอย่างจากบิลที่โรงงานผมครับ ผมใช้ไฟฟ้าอัตราปกติดังนั้นค่า Peak = 404 * 196.26 = 79,289.04 บาท, ค่าพลังงานใช้งานเท่ากับ 151,500 * 1.7034 = 258,065.1 บาท, ค่า PF. ผมไม่เสียเพราะอยู่ในค่าที่กำหนด, ค่า Ft. = 151,500 * 0.9255 = 140,213.25 บาท และค่าภาษี 7% รวมเป็นเงินเท่ากับ (79,289.04 + 258,065.1 + 140,213.25) * 1.07 = 510,997.11 บาท.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น